Logotypy__CPPC_3


 

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Lubowidz – Pątki – Sinogóra

Opublikowano .

3a znaki strona www

Dofinansowano ze środków:

Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W i Nr 4615W na odcinku Lubowidz – Pątki – Sinogóra

Wartość dofinansowania – 6 769 309,00 zł;

Całkowita wartość zadania – 7 125 588,43 zł;

Tablica Polski Ład 2022 droga ok

Informacje ogólne o inwestycji

W związku z ogłoszonym w lipcu 2021r. naborem wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach w ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” Zarząd Powiatu Żuromińskiego uzyskał dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W i Nr 4615W na odcinku Lubowidz – Pątki – Sinogóra”.

Po ocenie formalnej i merytorycznej wnioski przekazane zostały do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do publikacji list rankingowych z Województwa Mazowieckiego, a wniosek Powiatu Żuromińskiego otrzymał dofinansowanie oraz promesę inwestycyjna z BGK na realizację prac.

Wartość robót drogowych zaoferowana przez wyłonionego Wykonawcę robót (Firma Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o. z Żuromina) wynosi – 7 125 588,43 zł.  Wysokość wsparcia określonego w promesie inwestycyjnej BGK wynosi 6 769 309,00 zł co stanowi 95% wartości prac drogowych. Wkład własny powiatu stanowi 5% wartości wniosku - 356 279,43 zł. Ponadto po stronie powiatu zapewnione jest finansowanie nadzoru nad ww. inwestycją – 86 100,00 zł (Inspektor nadzoru – Firma Mplan sp. z o.o., Robert Roman z Nidzicy, a także wydatki związane z promocję projektu, aktualizacją dokumentacji itp.

Odcinek zaplanowany do przebudowy znajduje się w całości na terenie Miasta i Gminy Lubowidz i przebiega przez miejscowości Lubowidz, Pątki i Sinogóra. Początek prac przyjęto przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 541 w m. Lubowidz. Koniec odcinka do przebudowy przy skrzyżowaniu z drogą Nr 4613W Brudnice – Kipichy w m. Sinogóra.

Zaplanowane jest poszerzenie całego odcinka drogi do 5,5 i 6 m oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 6,31 km. Inwestycja zakresem rzeczowym przewiduje także budowę chodników w m. Pątki i w m. Sinogóra, zatok autobusowych i postojowych, poboczy, zjazdów na drogi boczne i posesje, z odwodnieniem i uporządkowaniem pasa drogowego oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz przyznanym dofinansowaniem zadanie realizowane będzie w cyklu 2-letnim - w latach 2022-2023.

Lubowidz Sinogora

 

Artykuły dotyczące inwestycji:

e-max.it: your social media marketing partner