DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące COVID-19

SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

budowa krytej plywalni plan basenu3

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

 

kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Lubowidz – Pątki – Sinogóra

Opublikowano .

3a znaki strona www

Dofinansowano ze środków:

Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W i Nr 4615W na odcinku Lubowidz – Pątki – Sinogóra

Wartość dofinansowania – 6 769 309,00 zł;

Całkowita wartość zadania – 7 125 588,43 zł;

Tablica Polski Ład 2022 droga ok

Informacje ogólne o inwestycji

W związku z ogłoszonym w lipcu 2021r. naborem wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach w ramach programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” Zarząd Powiatu Żuromińskiego uzyskał dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W i Nr 4615W na odcinku Lubowidz – Pątki – Sinogóra”.

Po ocenie formalnej i merytorycznej wnioski przekazane zostały do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do publikacji list rankingowych z Województwa Mazowieckiego, a wniosek Powiatu Żuromińskiego otrzymał dofinansowanie oraz promesę inwestycyjna z BGK na realizację prac.

Wartość robót drogowych zaoferowana przez wyłonionego Wykonawcę robót (Firma Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o. z Żuromina) wynosi – 7 125 588,43 zł.  Wysokość wsparcia określonego w promesie inwestycyjnej BGK wynosi 6 769 309,00 zł co stanowi 95% wartości prac drogowych. Wkład własny powiatu stanowi 5% wartości wniosku - 356 279,43 zł. Ponadto po stronie powiatu zapewnione jest finansowanie nadzoru nad ww. inwestycją – 86 100,00 zł (Inspektor nadzoru – Firma Mplan sp. z o.o., Robert Roman z Nidzicy, a także wydatki związane z promocję projektu, aktualizacją dokumentacji itp.

Odcinek zaplanowany do przebudowy znajduje się w całości na terenie Miasta i Gminy Lubowidz i przebiega przez miejscowości Lubowidz, Pątki i Sinogóra. Początek prac przyjęto przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 541 w m. Lubowidz. Koniec odcinka do przebudowy przy skrzyżowaniu z drogą Nr 4613W Brudnice – Kipichy w m. Sinogóra.

Zaplanowane jest poszerzenie całego odcinka drogi do 5,5 i 6 m oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 6,31 km. Inwestycja zakresem rzeczowym przewiduje także budowę chodników w m. Pątki i w m. Sinogóra, zatok autobusowych i postojowych, poboczy, zjazdów na drogi boczne i posesje, z odwodnieniem i uporządkowaniem pasa drogowego oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz przyznanym dofinansowaniem zadanie realizowane będzie w cyklu 2-letnim - w latach 2022-2023.

Lubowidz Sinogora

 

Artykuły dotyczące inwestycji:

e-max.it: your social media marketing partner