Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Lubowidz – Pątki – Sinogóra zakończona

Opublikowano .

Patki Sinogora Polski Lad Tablica

Zakończone zostały prace w terenie w ramach II Etapu oraz całości zadania, związanego z przebudową dróg powiatowych na odcinku Lubowidz – Pątki – Sinogóra. Zakres robót przewidziany w latach 2022 - 2023 realizowany był w II Etapach, w tym I etap obejmujący m. Sinogóra zakończono w I półroczu br., a II etap – odcinek za m. Sinogóra – przez Pątki – do drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Lubowidz zrealizowano w III kwartale 2023r.

Zakres robót objął ciąg drogowy o długości ok. 6,31 km - poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, oznakowanie, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz chodników w m. Sinogóra i Pątki.

Prace w terenie wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o. z Żuromina, całkowita wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 7 211 688,43 zł, dofinansowanie w ramach Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 6 769 309,00 zł, pozostała kwota – 442 379,43 zł pochodzą ze środków własnych powiatu żuromińskiego.

 

Patki Sinogora Polski Lad 2023 II Etap Zakonczenie 1 Patki Sinogora Polski Lad 2023 II Etap Zakonczenie 2 Patki Sinogora Polski Lad 2023 II Etap Zakonczenie 3

e-max.it: your social media marketing partner