Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Wykonanie trawników w ramach zadania Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada

Opublikowano .

23 marca 2024 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Żuromińskim została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie trawników w ramach zadania Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada.”

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania została udzielona w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 481 220,15 zł. Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Mazowieckie wynosi 200 000,00 zł.

Planowane prace w parku podworskim będą polegały na wykonaniu trawników w celu uzupełnienia roślinności, podkreślając tym samym wyjątkowy charakter zachowanych elementów przyrodniczych terenu .

Działania mają na celu poprawę jakości środowiska naturalnego w szczególności poprawę jakości powietrza.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

pasek 25 lat

e-max.it: your social media marketing partner