Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Uroczysty odbiór przebudowanej drogi w m. Obręb

Opublikowano .

20231201 120303

 

W dniu 1 grudnia 2023r. w m. Obręb odbył się uroczysty odbiór przebudowanej drogi w Gminie Lutocin.

W uroczystości odbiorowej udział wzięli przedstawiciele Inwestora – Powiatu Żuromińskiego – Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus, Skarbnik Powiatu – Monika Kotłowska, Członkowie Zarządu Powiatu, Radni Rady Powiatu z terenu Gminy Lutocin, przedstawiciele Samorządu Gminy Lutocin – Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Radni Rady Gminnej oraz Rady Sołeckie z okręgów Swojęcin, Obręb, Zimolza i Jonne, Kierownictwo Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz reprezentanci miejscowości Obręb i Swojęcin.

W 2023r. realizowane były prace w m. Obręb, zgodnie z harmonogramem i wnioskiem aplikacyjnym, przewidującym wykonanie w bieżącym roku odcinka drogi o długości ok. 1,3 km. Wartość prac w 2023r. wynosi ok. 2,13 mln zł, (w tym dofinansowanie – ok. 1,1 mln zł).

W ramach złożonego wniosku, realizowany był odcinek pomiędzy Swojęcinem a Obrębem. Cała inwestycja realizowana była w cyklu 3-letnim (2021-2023), zgodnie z harmonogramem dofinansowania przyznanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zakres robót obejmował budowę mostu w miejscu istniejącego przepustu na rzece Swojęcianka w m. Swojęcin (realizacja w 2022r.) poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie nowej nawierzchni na długości ok. 2,51 km, chodniki w m. Swojęcin i Obręb, pobocza, odwodnienie oraz oznakowanie.

Łączna wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 4 531 750,92 zł, dofinansowanie z Instrumentu wsparcia …. – 2 708 855,56 zł – ok. 60% kosztów, a środki własne powiatu – 1 822 895,36 zł.

Wykonawcą robót była Firma Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o. z Żuromina.

Pierwotne dofinansowanie tego zadania wynosiło 4 mln zł, ostatecznie wartość wyniosła 60% kosztów po przetargu - tj. ok. 2,71 mln zł.

Na wniosek Zarządu Powiatu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na wykorzystanie pozostałej kwoty (ok. 1,29 mln zł) na realizację kolejnego zadania na tej samej drodze – w m. Zimolza. Prace w terenie zaplanowano na rok 2024.

 

20231201 12042020231201 12042520231201 12071120231201 12073520231201 12123220231201 12153720231201 12164120231201 12180920231201 121958Swojecin Obreb 2023Swojecin Obreb 2023 Tablica 1

Swojecin Obreb 2021 2023 Droga 1Swojecin Obreb 2021 2023 Droga 2Swojecin Obreb 2021 2023 Droga 3Swojecin Obreb 2021 2023 Droga 4Swojecin Obreb 2021 2023 Most 5Swojecin Obreb 2021 2023 Tablica 6

e-max.it: your social media marketing partner