Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

XLVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

IMG 2261IMG 2265

 

21 listopada 2023r. odbyła się XLVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której podjęto poniższe Uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem.

 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 16 października 2023r.
 4. 4. Przyjęcie protokołu Nr XLV/2023 z dnia 18 października 2023r.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023
  w Powiecie Żuromińskim.
 6. 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 7. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli, ze specjalnego funduszu nagród.
 8. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu boksu garażowego położonego w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2023.
 12. 12. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 13. 13. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 14. 14. Wolne wnioski.
 15. 15. Zamknięcie obrad.     

 

IMG 2259IMG 2264

e-max.it: your social media marketing partner