Logotypy__CPPC_3


 

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Przebudowa drogi na odcinku Sinogóra – Syberia zakończona

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją III Etapu zadania, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sinogóra – Syberia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o. z Żuromina.

Roboty przewidziane na 2023r. realizowane były pomiędzy miejscowościami Sinogóra i Syberia oraz za m. Syberia na łącznej długości ok. 2 km. Zakres robót - poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, odwodnienie pasa drogowego poprzez odnowę rowów oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego jezdni. Wartość robót i nadzoru w 2023r. wynosi ok. 1,32 mln zł, a dofinansowanie – ok. 0,79 mln zł.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 - Brudnice - Sinogóra - Kipichy na odcinku Sinogóra - Syberia” oraz zawartą umową niniejsza inwestycja realizowana była w 3 Etapach, w roku 2021 wykonano prace w m. Sinogóra a w 2022r. w m. Syberia. Cały zakres planowanych robót, zgodnie z wykazem efektów rzeczowych zakładał wykonanie przebudowy drogi poprzez ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o łącznej długości 4903,05 mb, z poszerzeniem jezdni do 6,0 m oraz poszerzeniami w obrębie łuków i skrzyżowań.

Ruch pieszych odbywać się będzie nowo wybudowanymi chodnikami w m. Sinogóra i Syberia a w obszarze niezabudowanym poboczem gruntowym po obu stronach drogi.

W zakresie odwodnienia drogi w obszarze pól, łąk i lasów wykonano rowy przydrożne a w obszarze zabudowanym wykonano wpusty, przykanaliki i studnie chłonne z drenem rozsączającym, ścieki przychodnikowe i podchodnikowe. W ciągu przebudowanego odcinka wykonano przebudowę 4 skrzyżowań z innymi drogami, a na całej długości drogi wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome na podstawie zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.

Całkowita wartość powyższej inwestycji zrealizowanej z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wraz z nadzorem inwestorskim z uwzględnieniem Etapów I, II oraz III, wykonanych w latach 2021-2022-2023 wynosi ponad 4,9 mln zł (4 928 391,14 zł), z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi ok. 2,9 mln zł (2 951 041,70 zł) – ok. 60% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe środki, tj. ok. 2 mln zł (1 977 349,44 zł) stanowią wkład własny powiatu żuromińskiego (ok. 40% kosztów kwalifikowalnych oraz całość kosztów niekwalifikowalnych).

 

Sinogora Syberia 2023 1Sinogora Syberia 2023 2Sinogora Syberia 2023 3Sinogora Syberia 2023 4Sinogora Syberia 2023 5

 

Tablica Sinogora Syberia na stronie zmieniona2

e-max.it: your social media marketing partner