Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

XLV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

18 października 2023r. odbyła się XLV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której podjęto poniższe Uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem.

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 w Powiecie Żuromińskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku budżetowym 2023.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski.
12.  Zamknięcie obrad.

 

IMG 1915IMG 1919IMG 1921IMG 1922

e-max.it: your social media marketing partner