Logotypy__CPPC_3


 

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na zadanie pn. „ Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork-Osada - Etap II Wyeksponowanie oryginalnego zabytkowego układu parku podworskiego poprzez uzupełnienie nasadzeń.

Opublikowano .

W dniu 13.09.2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Żuromińskim na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada- etap II Wyeksponowanie oryginalnego zabytkowego układu parku podworskiego poprzez uzupełnienie nasadzeń.”

Zadanie pn. „Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada- Etap II Wyeksponowanie oryginalnego zabytkowego układu parku podworskiego poprzez uzupełnienie nasadzeń ”współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu – „Mazowsze dla zabytków 2023”. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 140 572,80 zł. Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Mazowieckie wynosi 70 000,00 zł.

#Mazowszedlazabytków      #Mazowszepomaga    #programywsparcia       #solidarnośćmazowiecka

Maz dla zabytków pełnokolorowa25 mazowsze

e-max.it: your social media marketing partner