Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

XLIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

31 sierpnia 2023r. odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której podjęto poniższe Uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 12 maja 2023r.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2023 z dnia 16 czerwca 2023r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023
  w Powiecie Żuromińskim.
 7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2023r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu garażu położonego
  w budynku przy ulicy Olszewskiej 9/11 w Żurominie.
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.
 11. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
 12. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru Wodnego
  w Żurominie.
 13. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru Wodnego
  w Sierpcu.
 14. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru Wodnego
  w Płońsku.
 15. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru Wodnego
  w Mławie.
 16. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru Wodnego
  w Ciechanowie.
 17. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie nadzoru Wodnego
  w Działdowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2023.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.      

 

371494231 902298131492453 4502199792572613234 n371538745 635101031770402 8018863741525123677 n373430781 3464202023829963 6985336253901380696 n

e-max.it: your social media marketing partner