Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Zakończono II etap przebudowy drogi powiatowej w m. Syberia

Opublikowano .

Syberia 2022 1 Syberia 2022 2
 
Zakończone i odebrane zostały prace związane z realizacją II Etapu zadania, związanego z przebudową drogi powiatowej na odcinku Sinogóra – Syberia.

Roboty przewidziane na 2022r. realizowane były w m. Syberia – zakres prac objął wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę chodników, poszerzenie jezdni i nową nawierzchnię asfaltową oraz montaż oznakowania drogowego. Wartość robót i nadzoru w 2022r. po aktualizacji zakresu rzeczowego wynosi 2 690 822,40 zł, a dofinansowanie – 1 651 215,43 zł.

Inwestycja realizowana jest w 3 Etapach, w roku 2021 wykonano prace w m. Sinogóra a na 2023 rok zaplanowano prace na odcinku pomiędzy Sinogórą i Syberią oraz odcinek w Syberii w kierunku Mleczówki.

Łączna długość drogi przewidziana do przebudowy wynosi 4,9 km, Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o. z Żuromina.

Całkowita wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim po aktualizacji zakresu i kosztu prac wykonanych w latach 2021-2022 wynosi 4 928 391,14 zł, z czego 2 951 138,30 zł (60% kosztów kwalifikowalnych) to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostałe środki w wysokości 40% kosztów kwalifikowalnych oraz całości kosztów niekwalifikowalnych, tj. 1 977 252,84 zł stanowią wkład własny powiatu żuromińskiego.
e-max.it: your social media marketing partner