Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

13 października 2022r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której podjęto poniższe Uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem.

 

 1. 1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żuromińskiego.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi <br /> w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego <br /> i o wolontariacie w 2023 roku.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2022.&nbsp;&nbsp;
  10. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  12. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zamknięcie obrad.

1 2 3 4

e-max.it: your social media marketing partner