Ubieramy choinkę dla potrzebujących

Organizatorami Akcji jest Stowarzyszenie "Start!" we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu

pod Patronatem Powiatu Żuromińskiego. 

Beneficjentami są Osoby w potrzebie będące mieszkańcami Powiatu Żuromińskiego

  

pdfRegulamin Akcji.pdf 639.34 KB

  

choinka pusta

budowa krytej plywalni plan basenu3

Basen Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.
Żuromin 2022 grudzień3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na wykonanie rozbudowy odcinka drogi powiatowej na odcinku Chojnowo - Kuczbork

Opublikowano .

W dniu 25 sierpnia 2022r. w Żurominie Zarząd Powiatu podpisał z Panem Adamem Nowakowskim – Prezesem Firmy Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, umowę o wykonanie zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 4602W na odcinku Chojnowo – Kuczbork” w ramach inwestycji pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin - Kuczbork”. Wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 548 776,07 zł, zgodnie z zapisami umowy prace w terenie wykonane zostaną w ciągu dwóch miesięcy od jej podpisania i objęte będą gwarancją przez okres 60 miesięcy.

Niniejsze zadanie realizowane jest ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania, określona umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego wynosi 249 000,00 zł.

Inwestycja ta zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 0,4 km, poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 1,00 m po obu stronach przebudowanej drogi, roboty ziemne (w tym rowy), zjazdy oraz oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome jezdni.
e-max.it: your social media marketing partner