uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Poniatowo – Chromakowo.

Opublikowano .

W dniu 14 stycznia 2022r. w Płocku, Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo na odcinku Poniatowo – Chromakowo” w ramach programu pn. Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Wysokość dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia … wynosi łącznie 1 626 000,00 zł, w tym po 813 000,00 zł w latach 2023 i 2024.
W ramach złożonego wniosku, realizowany będzie odcinek tej drogi pomiędzy Poniatowem a Chromakowem – na terenie Gminy Lutocin – o długości ok. 3,3 km.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 3,3 km,
- poszerzenie szerokości jezdni do 6m
- przebudowę chodnika w m. Chromakowo
- pobocza, zjazdy
- odwodnienie pasa drogowego
- oznakowanie pionowe i poziome.
Inwestycja planowana jest do wdrożenia w latach 2023-2024, a w chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Projekt wykonuje firmą Mplan Sp. z o.o. z Nidzicy, a wartość opracowania wynosi 209 100,00zł  Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 11 miesięcy od dnia zawarcia, tj. od 18 listopada 2021r.

podpisanie umowy 14.01.2022podpisanie umowy 14.01.2022 2

e-max.it: your social media marketing partner