uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na zakup sprzętu do kształcenia zawodowego

Opublikowano .

W dniu 26.11.2021 została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków samorządu Mazowsza zadania pod nazwą: Zakup obrabiarki Centrum Pionowe CNC R550 "HARNAŚ" do CKZiU w Żurominie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Władze samorządu Mazowsza reprezentował Marszałek Adam Struzik, natomiast Powiat Żuromiński: Starosta Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Ireneusz Rejmus oraz Skarbnik Monika Kotłowska.

Doposażenie pracowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie jest konieczne, a dzięki wsparciu samorządu Mazowsza, możliwe - podkreśla Starosta. Jakość kształcenia w CKZiU zdecydowanie się poprawi. To już kolejne wsparcie dla Powiatu Żuromińskiego w ramach tego programu.

Wartość inwestycji – 207 000,00 zł
Kwota dotacji 124 200,00 zł

harnas 2harnaś

e-max.it: your social media marketing partner