Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 24 grudnia (piątek) urząd będzie nieczynny.

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

NOWE APARATY ULTRASONOGRAFICZNE W SPZZOZ W ŻUROMINIE

Opublikowano .

Szpital w Żurominie wzbogacił się o kolejny sprzęt diagnostyczny w postaci czterech nowoczesnych ultrasonografów XARIO 100G firmy Canon. Zakup sprzętu był możliwy dzięki realizacji projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

USG 16112021Jednym z nowych zastosowań ultrasonografii, szczególnie burzliwie rozwijającym się w ciągu ostatnich dwóch lat, jest ultrasonografia płuc. Nadaje się ona znakomicie do bieżącego monitorowania stanu pacjentów z zapaleniem płuc, w szczególności pacjentów chorych na COVID-19, w celu zapewnienia im optymalnej opieki. Badanie ultrasonograficzne płuc można wykonać przyłóżkowo, co pozwala uniknąć przekładania i transportu pacjentów w ciężkim stanie, jak również wywożenia wysoce zakaźnych pacjentów na badania poza strefą izolacji, pociągającego za sobą ryzyko rozprzestrzenienia wirusa oraz konieczność żmudnej dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń. Ale przecież COVID to nie tylko zapalenie płuc, konieczna jest również pilna obserwacja innych narządów wewnętrznych zarówno w trakcie choroby, jak i na etapie rekonwalescencji. Nie przypadkiem więc zakup czterech ultrasonografów został sfinansowany przy udziale środków przeznaczonych na zwalczanie epidemii COVID-19. Szpital w Żurominie jest teraz lepiej przygotowany na wyzwania, które oby były jak najmniej wymagające.

Dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Mazowieckiego nowy sprzęt będzie długo i skutecznie służył mieszkańcom miasta i powiatu.

Wartość zakupionego sprzętu to kwota 639 360,00 zł. Inwestycja została w całości sfinansowana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego.
e-max.it: your social media marketing partner