Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 24 grudnia (piątek) urząd będzie nieczynny.

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

TERMOMODERNIZACJA ŻUROMINSKIEGO SZPITALA

Opublikowano .

Trwają prace termomodernizacyjne SPZZOZ w Żurominie w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie finansowanego z udziałem środków z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Obecnie wykonywane prace polegają na ociepleniu ścian budynku szpitala wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych. Wykonano docieplenie stropodachu oraz wymieniono część pokrycia dachowego. Realizowane są również prace rozbiórkowe i modernizacyjne istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymieniane oprawy oświetleniowe na energooszczędne typu LED. Zakres robót obejmuje także min. dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych.
termo szpitala27102021

Kompleksowa termomodernizacja SPZZOZ w Żurominie przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do ogrzania oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Robimy wszystko, by podczas trwania remontu nie ograniczać pacjentom dostępu do świadczeń. Służby techniczne tak planują prace, by nie przeszkadzały one w funkcjonowaniu placówki i pacjenci czuli się komfortowo.

Koszt inwestycji – 4 793 534,43 zł.
e-max.it: your social media marketing partner