Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu 24 grudnia (piątek) urząd będzie nieczynny.

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

„Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w dniu 17 listopada 2021 roku zakończyło II edycję realizowanego od września „Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Środki na ten cel zostały pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Adresatami programu byli sprawcy przemocy domowej samodzielnie zgłaszający się, kierowani przez sąd, skazani za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, kierowani przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty lub zobowiązani przez inne organy, instytucje i organizacje do uczestnictwa w programie.

Łącznie w programie wzięło udział 7 sprawców. Kolejna edycja programu planowana jest w trzecim kwartale przyszłego roku.

Dyrektor PCPR
Danuta Przybył
e-max.it: your social media marketing partner