DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące COVID-19

SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

budowa krytej plywalni plan basenu3

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

 

kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy na ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 02 sierpnia 2021r. podpisał umowę pn.:,, Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia” z firmą Usługi Inżynierskie Roboty Drogowe Jan Budziński ul. Zajęcza 39, 11-015 Olsztynek, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 79.950,00zł z podziałem na etapy:

1. Etap I cenę umowną netto wg formularza ofertowego w wysokości 10.000,00zł plus należny podatek VAT-23% tj. 2.300,00 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 12 300,00zł ( słownie :dwanaście tysięcy trzysta złotych )

2.Etap II cenę umowną netto wg formularza ofertowego w wysokości 35.000,00zł plus należny podatek VAT-23% tj.8.050,00 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 43 050,00zł ( słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych )

3.Etap III cenę umowną netto wg formularza ofertowego w wysokości 20.000,00zł plus należny podatek VAT-23% tj.4.600,00 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 24 600,00zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych ).

Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 26 miesięcy.

IMG 4837IMG 4839

e-max.it: your social media marketing partner