Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Remont dróg powiatowych

Opublikowano .

W celu poprawy równości nawierzchni dróg powiatowych, Zarząd Powiatu Żuromińskiego przystępuje do wykonania zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowych”.
W dniu 27 lipca 2021r. podpisana została umowa na wykonanie prac remontowych. Roboty w terenie wykona Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8, za łączną wartość wynoszącą 551 235,62 zł brutto, w całości sfinansowaną ze środków własnych powiatu żuromińskiego. Termin wykonania zadania określony został w umowie na dwa miesiące od daty jej podpisania, a termin gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego, do wykonania przewidziane są odcinki dróg powiatowych o łącznej długości ok. 3,45 km w tym:
  • Gmina i Miasto Żuromin – odcinek drogi Kliczewo Małe - Olszewko – o długości ok. 570 mb,
  • Miasto i Gmina Bieżuń – odcinek drogi Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny – od skrzyżowania z drogą Bieżuń – Szreńsk w kierunku Stawiszyna Łaziska – o długości ok. 500 mb,
  • Miasto i Gmina Lubowidz – odcinek drogi Pątki - Sinogóra – o długości ok. 600 mb,
  • Gmina Kuczbork – Osada – odcinek drogi Kliczewo Małe – Olszewko oraz skrzyżowanie dróg Kuczbork – Nidzgora i Kuczbork - Olszewko – o łącznej długości ok. 555 mb,
  • Gmina Lutocin – odcinek drogi Poniatowo – Lutocin – od końca m. Lutocin w kierunku granicy z powiatem sierpeckim – o długości ok. 530 mb,
  • Gmina Siemiątkowo – odcinek drogi Drzazga – Siemiątkowo Rogale w okolicach m. Dzieczewo – o długości ok. 694 mb.

Podpisanie umowy:

IMG 4829IMG 4831IMG 4832IMG 4833

Odcinki dróg przed remontem:

Remont 2021 przed Dzieczewo SiemiatkowoRemont 2021 przed Kliczewo Olszewko KuczborkRemont 2021 przed Kliczewo Olszewko ZurominRemont 2021 przed Lutocin LutocinRemont 2021 przed Patki Sinogora LubowidzRemont 2021 przed Stawiszyn Biezun

e-max.it: your social media marketing partner