Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

AKTUALNOŚCI

Interaktywne Mini ZOO

Opublikowano .

Powiat Żuromiński aplikuje o środki w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 na zadanie pn.: „Interaktywnego Mini ZOO”.
Mini ZOO będzie zlokalizowane na terenie Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworu oraz podworskiego parku.
Celem zadania jest stworzenie infrastruktury kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnej. Będzie, to miejsce, w którym będzie mógł zobaczyć wiele oswojonych zwierząt, poznać ich cechy charakterystyczne, nawyki i zwyczaje. Zwierzęta będzie można nakarmić specjalnie dobranym pokarmem, pogłaskać, czy przytulić. Wśród zwierząt będzie można zobaczyć kozy, owce, króliki i inne. Ponadto obiekt będzie służył do realizacji celów edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
Obiekt będzie ogólnodostępny, każdy będzie mógł korzystać z niego bezpłatnie.
W ramach planowanego zadania zostaną wykonane następujące działania:

  • Adaptacja pomieszczeń gospodarskich na potrzeby MINI ZOO, w tym wymiana oświetlenia na energooszczędne, instalacja wodooszczędnych poideł dla zwierząt, ogrodzenia;
  • Przygotowanie wybiegów oraz zagród dla zwierząt na zewnątrz budynku, w tym ogrodzenie;
  • Zagospodarowanie terenu wokół - ławki, kosze na śmieci;

Termin oficjalnego otwarcia planowany jest na przełom październik-listopad. Termin ten jest uzależniony od podpisania umowy i wyboru wykonawcy.
Przedmiotowy wniosek został pozytywnie oceniony przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie i znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej. Wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego gdzie został pozytywnie oceniony i zweryfikowany. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, zostanie wyłoniony wykonawca zadania i przystąpimy do realizacji.

interaktywne mini zoo 2Rysunek interaktywne mini zoo

 

e-max.it: your social media marketing partner