Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Pan Marszałek Adam Struzik z wizytą w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

Opublikowano .

19 lutego 2021 roku Pan Marszałek Adam Struzik przebywał z wizytą w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Celem wizyty była inauguracja Programu Edukacyjnego pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego przez nasze placówki żuromińskie oraz Zespół Szkół w Zielonej.
Program dedykowany jest do kształcenia zawodowego, jego celem jest wdrażanie innowacji w zakresie kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik administracji oraz w Zespole Szkół w Zielonej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
W czasie spotkania przekazany został do naszych szkół, przez Pana Marszałka , nowoczesny sprzęt do diagnostyki samochodowej firmy Hella Gutmann, pomoce dydaktyczne w postaci stacjonarnych zestawów komputerowych, laptopów wraz z oprogramowaniem, skanerów, drukarek, projektorów i innych jednostek, wartość przekazanego sprzętu to ok. 120 tys. złotych. Przedstawiciel firmy wdrażającej program przedstawił założenia realizowanego projektu.
W swoim wystąpieniu Pan Marszałek Adam Struzik podkreślił znaczenie realizowanego programu w rozwoju kształcenia zawodowego i znaczenie jakie samorząd województwa przywiązuje do tego segmentu kształcenia.
Pan Starosta Jerzy Rzymowski podziękował zarówno Panu Marszałkowi jak i Zarządowi Województwa za wsparcie jakie otrzymujemy, które pozwala na doposażanie naszych placówek w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i urządzenia wspomagające zdalne nauczanie. W spotkaniu wzięli udział: Pan Ireneusz Rejmus – Wicestarosta, Pani Joanna Jucewicz-Morawska- dyr. Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Pan Marcin Pawlak- z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oraz Pan Artur Andrysiak – członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza.

IMG 4068IMG 4071IMG 4072IMG 4073IMG 4079IMG 4082IMG 4087IMG 4088IMG 4089IMG 4093IMG 4095IMG 4098

e-max.it: your social media marketing partner