Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Przekazanie autobusu do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

pfron.png

Powiat Żuromiński uzyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych o liczbie miejsc 17+1 (łącznie z kierowcą) z możliwością przewozu 2 sztuk wózków inwalidzkich”. Autobus został przekazany 11.12.2020 r.

Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu żuromińskiego w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej poprzez likwidację barier transportowych. Realizacja projektu umożliwi zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości życia uczniów oraz ich rodzin.

Łączny koszt realizacji zadania wskazany we wniosku wynosi 230 016 zł, w tym wkład własny powiatu - 71 705,00 zł, natomiast wnioskowana kwota z PFRON - 167 311,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup autobusu jego koszt wyniesie 194 217,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 135 951,90 zł oraz środki własne budżetu powiatu w kwocie 58 265,10 zł

.IMG 3977IMG 3979IMG 3981IMG 3985IMG 3986IMG 3988

e-max.it: your social media marketing partner