Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Termomodernizacja szpitala w Żurominie

szpital termomodernizacja ulotka.pngtermo 2.png

AKTUALNOŚCI

,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową dróg dojazdowych nr 3013 W Pólka Raciąż – Pijawnia -Jaworowo i 2994 W Drobin – Koziebrody – Pijawnia”

Opublikowano .

Zawarcie umowy wykonanie zadania pn.: ,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową dróg dojazdowych nr 3013 W Pólka Raciąż – Pijawnia -Jaworowo i 2994 W Drobin – Koziebrody – Pijawnia” jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości 904 989,84 zł (słownie: dziewięćset cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 84/100), natomiast termin wykonania robót wyznaczono na dzień 16.11.2020 r.

Prace w terenie wykona firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.

IMG 3724IMG 3725

e-max.it: your social media marketing partner