20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

XXXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 27 czerwca 2018r. o godz. 14:00 odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28 maja 2018r.
 5. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2018 z obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2017r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia Staroście Żuromińskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 13. Podjęcie Apelu w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego  Warszawa – Modlin.
 14. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.  

IMG 7398IMG 7399IMG 7400

e-max.it: your social media marketing partner