20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

Powiatowy Konkurs Matematyczny "PRIMUS"

Opublikowano .

Mogłoby się wydawać, że matematyka i poezja znajdują się na przeciwnych biegunach. A jednak są to najbliższe krewne, bo obie są wytworami wyobraźni. Zwięzłość wypowiedzi jak i pewna filozofia są charakterystyczne tak dla poezji, jak i dla matematyki. Obie również wymagają skupienia w czytaniu, jak i wielu przemyśleń. Można więc stwierdzić,
że matematyka jest pewnym rodzajem poezji myślenia., a język matematyki jest jak język muzyki – zrozumiały dla wszystkich ludzi świata.

Wraz z koleżankami, pamiętając o miłych i pełnych emocji dniach życzliwej atmosfery rywalizacji w ubiegłym roku, pełne entuzjazmu przeprowadziłyśmy kolejną, drugą edycję Konkursu Matematycznego „PRIMUS”, który przebiega pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Żuromińskiego.

Zależy nam na popularyzowaniu matematyki wśród uczniów i rozwijaniu w nich zainteresowań matematycznych, ale również przede wszystkim na integracji środowiska zainteresowanego matematyką na terenie naszego powiatu.

W bieżącym roku szkolnym pierwszy etap szkolny odbył się 10 stycznia 2018 roku. Miał on charakter testowy i był przeprowadzony w szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych (klasy II i III oddziałów gimnazjalnych oraz klasy VII podstawowe). Zgłosiło się do niego 91 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych oraz 154 z 7 szkół podstawowych. Do kolejnego etapu przeszło 41 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 62 uczniów szkół podstawowych. Drugi etap przeprowadzony w LO w Żurominie odbył się 14 lutego 2018 roku i zawierał obok zadań zamkniętych także zadania otwarte. Ostatni, trzeci etap, również przeprowadzony w naszym liceum odbył się 22 marca 2018 roku w gronie 17 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 28 uczniów szkół podstawowych.

We wtorek 24 kwietnia 2018 roku odbyła się uroczystość zakończenia pierwszej edycji konkursu, którą swoją obecnością uświetnili: pan Jerzy Rzymowski – Starosta Żuromiński, pan Bernard Jabłoński członek Zarządu Powiatu, pani Joanna Jucewicz-Morawska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatu Żuromińskiego oraz pan Wojciech Gralewski – dyrektor naszego liceum.

Na początku uczniowie liceum przedstawili montaż słowno-muzyczny, z poezją i muzyką m.in. o matematyce. Kulminacyjnym punktem spotkania było rozdanie dyplomów
i podarunków ufundowanych przez Starostwo Żuromińskie. Były to pamiątkowe kubki, długopisy dla wszystkich finalistów oraz nagrody dla laureatów – karty podarunkowe EMPIK.

Na konkursowym podium stanęli:                                                                                     

  • w kategorii Szkół Podstawowych

I miejsce

Natalia Figurska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie
Jakub Igor Słowikowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie

II miejsce

Natalia Marzec – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie
Szymon Liszewski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie

III miejsce

Natalia Żujewska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie

  • w kategorii Liceum

I miejsce

Sebastian Kraśniewski – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

II miejsce

Daniel Błażejczyk – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Adrian Budzich - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

III miejsce

Michał Spychalski – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Wyróżnienie

Natalia Rakoczy – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
Kamil Paluszewski – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Nauczycielom, którzy przygotowywali oraz wspierali na każdym etapie młodzież w jej zmaganiu się z matematycznymi zadaniami, złożyliśmy pisemne podziękowania.

W drugiej części uroczystości odbyły się w nowo powstałej pracowni fizycznej pokazy doświadczeń, przygotowanych przez uczniów trzeciej i drugiej klasy - Politechnicznej
pod opieką pani Jolanty Kosek - Woźnowskiej.

Na zakończenie zaprosiliśmy wszystkich finalistów, ich opiekunów, gości zaproszonych oraz uczniów biorących udział w uroczystości na poczęstunek. Przy kawie, pączku i ciastach mogliśmy wszyscy wspólnie porozmawiać o wrażeniach z konkursu.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji konkursu. Dziękujemy panu Staroście, członkom Zarządu Powiatu za przydzielenie finansów na nagrody dla lauretów, pani dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji oraz panu dyrektorowi naszego liceum za pomoc w organizacji uroczystości. Dziękujemy za pomoc finansową i wsparcie duchowe wszystkim sponsorom, którzy ufundowali drobne upominki dla wszystkich finalistów oraz nagrody dla wyróżnionych, tj. państwu Kaczmarczyk - Grupie producentów drobiu D5, panu Piotrowi Korpalskiemu – Hodowla drobiu Poniatowo oraz panu Wiesławowi Stolarskiemu – Zakład Stolarski.

Dziękujemy uczniom i ich opiekunom.

Mamy nadzieję, że udział w konkursie pozwolił uczniom czerpać radość z odkrywania tajników matematyki oraz spotkania z tymi, którzy wierzą, że matematyka to poezja i muzyka.

Gratulujemy laureatom i finalistom. Zapraszamy ponownie za rok!

Organizatorzy Konkursu - nauczyciele matematyki Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Danuta Ryszewska
Ewa Marzec
Justyna Czarnomska
Jolanta Kosek-Woźnowska

e-max.it: your social media marketing partner