20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

Umowa wykonania Inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na terenie powiatu żuromińskiego podpisana

Opublikowano .

W dniu 01.03.2018 roku w Żurominie zastała zawarta Umowa Nr RiŚ. 643.1.2018 pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Jerzego Rzymowskiego – Starostę i Ireneusza Rejmusa - Wicestarostę przy kontrasygnacie Ireny Brejny – Skarbnika a firmą : PRACOWNIA USŁUG GEOLOGICZNYCH „ GEO WIERT” Jarosław Koszalski dotycząca wykonania Inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy na terenie powiatu żuromińskiego, woj. mazowieckie za cenę 52 500 złotych brutto z terminem realizacji do dnia 30.10.2018 roku.
e-max.it: your social media marketing partner