20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

XXXV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 9 lutego 2018r. o godz. 14.00 odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji w sprawie planowanych utrudnień dla ruchu na drodze wojewódzkiej nr 541 w związku z rozpoczynającą się jej przebudową.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Przyjęcie protokołów z wspólnego posiedzenia Komisji z 27 grudnia 2017r. i 9 stycznia 2018r.
 6. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2017 z obrad Sesji.
 7. Informacja pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie e-wnioskuPlus.
 8. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
 9. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez powiat żuromiński.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 12. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.  

W trakcie sesji głos zabrała Pani Renata Drążewska Dyrektor Rejonu w Ciechanowie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, która omówiła kwestię modernizacji drogi wojewódzkiej przebiegającej przez powiat o numerze 541.

W trakcie sesji przemawiał także Pan Adam Witkowski, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa w Żurominie MODR Warszawa, oddział Poświętne w Płońsku, który poinformował zebranych o nowych zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 r. w tym o obowiązku złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPIus. Opisał on także sposób składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzez tę aplikację, która dostępna jest na stronie internetowej ARiMR. Zapoznał zebranych z zasadami złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian, zamiast składania wniosku w wersji elektronicznej. Poinformował również o możliwości wypełniania wniosków przez internet u doradców MODR Warszawa, którzy są dostępni w każdej gminie.

IMG 5212IMG 5213IMG 5214IMG 5215

e-max.it: your social media marketing partner