flag yellow low
PROW 2014 2020 logo kolor
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński mająca na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych przez wykonanie scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego w miejscowości Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński. Przyjęty cel pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstwa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym 566,4338 ha w tym powierzchnia gruntów rolnych 537,0238 ha, powierzchnia gruntów leśnych 10,8400 ha

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Informacje dotyczące projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

znajdują się po tym linkiem

Informacje o projekcie Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński

Opublikowano .

Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński ma na celu: poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych przez wykonanie scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego w miejscowości Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński. Przyjęty cel pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstwa. 

Realizacja operacji zakłada osiągnięcie następujących wartości wskaźników: Powierzchnia gruntów  objętych postępowaniem scaleniowym  566,4338 ha w tym: powierzchnia gruntów rolnych 537,0238 ha, powierzchnia gruntów leśnych 10,8400 ha.

Operacja realizowana będzie w dwóch etapach: Etap I- Prace scaleniowe (opracowanie projektu scalenia) termin realizacji do 30 czerwca 2019 r., Etap II- Zagospodarowanie poscaleniowe ( budowa i przebudowa dróg, budowa mostu, sadzenie drzew) w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Całkowita  wartość środów publicznych operacji  5 672 348,20 zł, w tym:

poziom pomocy  ze środków EFRROW 3 609 314,00 zł,

budżet państwa 2 063 034,20 zł

Beneficjent: Starosta Żuromiński

Realizowana operacja typu scalanie gruntów  prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

e-max.it: your social media marketing partner