Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Aktualności z zakresu polityki społecznej

Program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Pogodne Lato” 2015

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 30/2015 Starosty Żuromińskiego z dnia 09.06.2015r. ma za zadanie zakwalifikować na obóz letni, który odbędzie się w terminie od dnia 20.07.2015r. do dnia 03.08.2015r. w miejscowości Słupia, 09-227 Szczutowo, pow. Sierpc, grupę 43 osób (dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 8-15 lat ukończone w 2015 r.). Bezpośrednim realizatorem programu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.

Dodatkowe środki finansowe na zakup samochodu dla WTZ w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu pozyskał kwotę 70 tys. zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zakup nowego samochodu w celu dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie. Podpisanie umowy pomiędzy Zarząd Powiatu Żuromińskiego a PFRON-em nastąpi 7 października br. w Warszawie.

Spotkanie integracyjne - projekt Równe Szanse

Opublikowano .

W dniu 25 września 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie to kończyło realizację projektu systemowego w latach 2008-2014. W tym czasie różnymi formami wsparcia z zakresu aktywnej integracji objętych zostało 144 mieszkańców powiatu żuromińskiego.

Więcej informacji na stronie PCPR pod adresem http://pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/91-spotkanie-integracyjne-projekt-rowne-szanse

PIKNIK INTEGRACYJNY W RAMACH PROJEKTU „RÓWNE SZANSE”

Opublikowano .

W dniu 21 sierpnia  2014 roku odbył się piknik integracyjny zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Został on zorganizowany na terenie Łowiska Rybnego „Wkra” w Brudnicach. Więcej informacji na stronie Powiatowe Centrum Pomocy w Żurominie pod adresem http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/90-piknik-w-brudnicach

„AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II – 2014

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski

od dnia 10 marca 2014r. do 30 marca 2014r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15

Wnioski dostępne są w siedzibie PCPR-u i na stronie internetowej  www.pcpr-zuromin.pl w zakładce Aktywny samorząd.

 pfron

Spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse”

Opublikowano .

W dniu 6 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Spotkanie to kończyło realizację projektu w 2013 roku, w którym różne formy wsparcia otrzymało 48 mieszkańców powiatu żuromińskiego. Więcej informacji ora zdjęcia ze spotkania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt "WŁASNA FIRMA ZE WSPARCIEM EFS III"

Opublikowano .

Fundacja Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 15 rozpoczęła realizację projektu "Własna firma ze wsparciem EFS III". Projekt kierowany jest do 70 osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, z przyczyn zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

W załączeniu przesyłamy dokumenty promocyjno-informacyjne projektu.

Więcej informacji na stronie www.projektefs.pl

pdfulotka.pdf236.28 KB

plakat

Warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych

Opublikowano .

W dniach 17-20 października 2013 roku 7 rodziców zastępczych wraz z wychowankami uczestniczyło w warsztatach psychologicznych zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu POKL ”Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Więcej informacji pod adresem http://pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/70-warsztaty-psychologiczne-dla-rodzin-zastpczych.html

Konkurs na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie rozstrzygnięty

Opublikowano .

Na kolejne pięć lat Powiat Żuromiński powierzył Caritas Diecezji Płockiej prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie. W ogłoszonym postępowaniu konkursowym na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej została złożona tylko 1 oferta. Caritas prowadził Dom już przez 10 lat. Jest to placówka pobytu dziennego ,czynna 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 z przeznaczeniem dla 30 pełnoletnich mieszkańców naszego powiatu z zaburzeniami psychicznymi typu B. Mieści się przy ul.Kościuszki 2 w budynku należącym do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Żurominie ( były Dom Katechetyczny- I piętro) .Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom finansowany jest z dotacji przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego do Powiatu Żuromińskiego. Umowa została zawarta na okres od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2018 roku.

Kurs rękodzieła w ramach projektu "Równe szanse"

Opublikowano .

W dniach 16-21 września grupa 20 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie uczestniczyła w kursie rękodzieła pn.: „Artystyczne wyroby w filcu”. Kurs zorganizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Równe Szanse”  współfinansowanego przez Unię Europejską. Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/68-kurs-rkodziea-w-ramach-projektu-qrowne-szanseq.html