Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Aktualności z zakresu polityki społecznej

I Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 13 października 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego oraz Rady ustępującej.

Na początek Starosta  Jerzy Rzymowski  podziękował członkom Rady III kadencji za ich działalność na rzecz i dla dobra niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu. Następnie wręczył akty powołania członkom Rady IV kadencji, wybranej na lata 2015-2019. Realizując porządek obrad Rada wybrała Przewodniczącego, został nim  Mirosław Różański zam. Siemiątkowo, przedstawiciel Rady Powiatu Żuromińskiego.

Życzymy nowej Radzie dalszych owocnych obrad wspomagających realizację praw osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego na lata 2015-2019 powołana

Opublikowano .

Z dniem 22 września 2015 roku zakończyła działalność Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych powołana na lata 2011-2015. Była to już III kadencja Rady , organu opiniodawczo-doradczego starosty

W skład Rady wchodzi 5 osób, a kadencja trwa 4 lata .Do zakresu działań Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W kadencji 2011-2015 w składzie Rady działali:

 • Pani Marzena Lorkowska – przedstawiciel Żuromińskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „PLAN-SZANSA”,
 • Pani Alina Składanowska – przedstawiciel Miasta i Gminy Bieżuń,
 • Pani Jadwiga Michalska – przedstawiciel Gminy Kuczbork - Osada,
 • Pan Andrzej Wiśniewski – przedstawiciel Gminy i Miasta Żuromin,
 • Pan Mirosław Różański – przedstawiciel Powiatu Żuromińskiego

Rada odbyła 16 spotkań , na którym członkowie poruszali tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji i sytuacji życiowej. Rada pod przewodnictwem p.Marzeny Lorkowskiej opiniowała projekty uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy członkom Rady za trud i zaangażowanie na rzecz i dla dobra niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu, a nowym członkom życzymy owocnej pracy i aktywności w działalności Rady.

Skład nowej Rady określa Zarządzenie Nr 46/2015 – w załączeniu.

pdfZarządzenie60.86 KB

Program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Pogodne Lato” 2015

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 30/2015 Starosty Żuromińskiego z dnia 09.06.2015r. ma za zadanie zakwalifikować na obóz letni, który odbędzie się w terminie od dnia 20.07.2015r. do dnia 03.08.2015r. w miejscowości Słupia, 09-227 Szczutowo, pow. Sierpc, grupę 43 osób (dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 8-15 lat ukończone w 2015 r.). Bezpośrednim realizatorem programu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.

Dodatkowe środki finansowe na zakup samochodu dla WTZ w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu pozyskał kwotę 70 tys. zł dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zakup nowego samochodu w celu dowozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie. Podpisanie umowy pomiędzy Zarząd Powiatu Żuromińskiego a PFRON-em nastąpi 7 października br. w Warszawie.

Spotkanie integracyjne - projekt Równe Szanse

Opublikowano .

W dniu 25 września 2014 roku odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie to kończyło realizację projektu systemowego w latach 2008-2014. W tym czasie różnymi formami wsparcia z zakresu aktywnej integracji objętych zostało 144 mieszkańców powiatu żuromińskiego.

Więcej informacji na stronie PCPR pod adresem http://pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/91-spotkanie-integracyjne-projekt-rowne-szanse

PIKNIK INTEGRACYJNY W RAMACH PROJEKTU „RÓWNE SZANSE”

Opublikowano .

W dniu 21 sierpnia  2014 roku odbył się piknik integracyjny zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Został on zorganizowany na terenie Łowiska Rybnego „Wkra” w Brudnicach. Więcej informacji na stronie Powiatowe Centrum Pomocy w Żurominie pod adresem http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/90-piknik-w-brudnicach

„AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II – 2014

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd” semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2013/2014 mogą składać wnioski

od dnia 10 marca 2014r. do 30 marca 2014r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27 lub pod numerem telefonu 23 657 35 15

Wnioski dostępne są w siedzibie PCPR-u i na stronie internetowej  www.pcpr-zuromin.pl w zakładce Aktywny samorząd.

 pfron

Spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse”

Opublikowano .

W dniu 6 grudnia 2013 roku odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Spotkanie to kończyło realizację projektu w 2013 roku, w którym różne formy wsparcia otrzymało 48 mieszkańców powiatu żuromińskiego. Więcej informacji ora zdjęcia ze spotkania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.