Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Aktualności z zakresu polityki społecznej

DZIEŃ DAWCY SZPIKU KOSTNEGO W ŻUROMINIE

Opublikowano .

W niedzielę, 11 grudnia 2011r., w godz. 10.00-16.00, w Przychodni Lekarskiej Panaceum NZOZ, pod patronatem honorowym Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz sześciu gmin powiatu, odbyła się wspólna akcja Fundacji DKMS Polska, żurominianina Marka Markowskiego i Tygodnika Ciechanowskiego (współorganizator, patron medialny). Dzięki współpracy z pielęgniarkami ... 

Zasady  Zasady  (1.07 MB)

szpik(1).JPGszpik(10).JPGszpik(11).JPGszpik(12).JPG

szpik(13).JPGszpik(14).JPGszpik(15).JPGszpik(16).JPG

szpik(17).JPGszpik(18).JPGszpik(19).JPGszpik(2).JPG

szpik(20).JPGszpik(21).JPGszpik(22).JPGszpik(23).JPG

szpik(24).JPGszpik(25).JPGszpik(26).JPGszpik(27).JPG

szpik(28).JPGszpik(29).JPGszpik(3).JPGszpik(30).JPG

szpik(31).JPGszpik(32).JPGszpik(33).JPGszpik(34).JPG

szpik(35).JPGszpik(36).JPGszpik(37).JPGszpik(4).JPG

szpik(5).JPGszpik(6).JPGszpik(7).JPGszpik(8).JPG

szpik(9).JPG

IDĄ ŚWIĘTA...

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie uprzejmie informuje, że z terenu Powiatu Żuromińskiego umieszczonych jest siedmioro dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie, Gostyninie i Płońsku. Mając na uwadze zbliżające się Święta Bożego Narodzenia chcielibyśmy każde z tych dzieci obdarować paczką świąteczną (zabawki, słodycze, książki, kosmetyki itp.). Aktualnie poza swoim domem rodzinnym przebywają 4 dziewczynki w wieku 16, 15, 13 i 8 lat i 3 chłopców w wieku 17, 16, 14 lat. Wdzięczni będziemy darczyńcom za zaangażowanie się w tę inicjatywę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 15 grudnia ze Specjalistycznym Poradnictwem Rodzinnym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul.Lidzbarska 27, tel.023/657-09-04.

Uczyńmy Święta radosnymi!

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach 1 – 7 października 2011 roku zrealizowało warsztaty kompetencji społeczno zawodowych –„warsztat wikliniarstwa”. W zajęciach tych brało udział 11 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie. Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod adresem http://pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/33-warsztaty-kompetencji-spoeczno-zawodowych.html

Piknik integracyjny w Konopatach

Opublikowano .

W dniu 29 września 2011 roku w „Gościńcu Myśliwskim” w Konopatach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” zorganizowało piknik integracyjny dla uczestników projektu, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, rodzin zastępczych oraz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej. Więcej informacji oraz zdjęcia ze spotkania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

WARSZTATY "MĄDRY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO"

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie - Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach wg. autorskiego programu „MĄDRY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO”. Celem zajęć będzie kształtowanie prawidłowej komunikacji rodzic – dziecko, rozwijanie umiejętności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu zachowań problemowych. Warsztaty będą poruszały następujące tematy: modele wychowania, komunikacja rodzic-dziecko, postawy rodzicielskie, kary i nagrody, agresja i autoagresja, konflikt małżeński, nadpobudliwość, stres, żałoba. Zajęcia, które będą odbywały się raz w tygodniu, w okresie październik – grudzień 2011 roku, poprowadzi psycholog. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub zgłoszenia telefoniczne – pod numerem telefonu (023) 657 09 04 do dnia 28 września 2011 roku. O zakwalifikowaniu na szkolenie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

Warsztat realizowane będzie w ramach „Programu rozwoju systemu wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim w 2011 roku” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Kurs z zakresu aktywnych form połączonych z autoprezentacją

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach 17-28 sierpnia 2011 roku zrealizowało „ Kurs z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy połączony z autoprezentacją” W zajęciach tych uczestniczyło 10 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Kurs adresowany był do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Szkolenie to przeprowadzone było w nadmorskiej miejscowości Mielno w ośrodku „Syrena” dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy podczas pobytu poza aktywizacją zawodową mieli zapewnioną rehabilitację medyczną oraz integrację społeczną poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych proponowanych przez organizatora . Celem kursu było przygotowanie osób niepełnosprawnych do wejścia bądź powrotu na rynek pracy oraz uzyskanie umiejętności aktywnych form poszukiwania pracy. W kolejnym etapie projektu planujemy organizację pikniku dla osób niepełnosprawnych w Konopatach oraz przeprowadzenie warsztatu wikliniarstwa dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

Koordynator Projektu
Marlena Budzich

S73F4375.JPGS73F4380.JPGS73F4517.JPGbierznia pod cisnieniem.JPG

odpoczynek.JPGsniadanie na stolowce.JPGzabiegi-masaz.JPGzabiegi-oklady z borowiny.JPG

Aktualna oferta Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Żurominie

Opublikowano .

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne w Żurominie informuje, że w związku z realizacją „Programu rozwoju systemy wspierania rodziny w Powiecie Żuromińskim w 2011 roku” od 1 września zwiększona została oferta skierowana do mieszkańców Powiatu w postaci terapii oraz konsultacji.

Aktualne dyżury specjalistów przedstawiają się następująco:

Prawnik – poniedziałek i piątek od 11.30  
Psycholog –  wtorek od 13.00 i piątek od 15.30 
Psycholog - (uzależnienie od narkotyków) środa od 13.00 
Terapeuta - (przemoc, uzależnienie i współuzależnienie od alkoholu) – środa i czwartek od 7.30 

Obowiązują  wcześniejsze zapisy telefoniczne bądź  osobiste w SPR. 
Ponadto od października rozpocznie się cykl warsztatów „Mądry rodzic- szczęśliwe dziecko” dla rodziców i opiekunów, których celem będzie kształtowanie prawidłowej komunikacji rodzic –  dziecko, rozwijanie umiejętności wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu zachowań problemowych. Rodziców i opiekunów zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o zgłaszanie się do Poradnictwa.

Pogram obejmuje również wsparcie dla rodzin zastępczych m. in. w formie grupy wsparcia prowadzonej przez psychologa.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Specjalistycznym Poradnictwie Rodzinny, ul.Lidzbarska 27, bądź telefonicznie pod nr telefonu 023/657-09-04.

Serdecznie zapraszamy

Spotkanie wolontariuszy

Opublikowano .

Od dziesięciu lat przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie działa wolontariat. Przez ten czas Centrum skupiło około 70 aktywnie działających młodych osób- uczniów gimnazjum i szkół średnich. Wolontariusze od początku angażowali się w liczne działania pomocowe na rzecz społeczności lokalnej, m.in. w organizowanie zbiórek żywnościowych i pieniężnych, odwiedzanie dzieci i osób starszych w żuromińskim szpitalu i w domach podopiecznych, odwiedzanie mieszkanek w DPS w Bądzynie, pomoc w nauce młodszym kolegom, jak również angażowali się w różne inicjatywy organizowane przez Centrum tj.: spotkania świąteczne i integracyjne dla niepełnosprawnych. Wolontariusze na co dzień objęci są wsparciem psychologa i koordynatora wolontariatu i uczestniczą w programie opieki nad dzieckiem i rodziną realizowanym przez PCPR. W dniu 21 czerwca grupa wolontariuszy zorganizowała spotkanie integracyjne w przypadającym Europejskim Roku Wolontariatu. Wspólne grillowanie i czynny wypoczynek w Gościńcu Myśliwskim w Konopatach pozwoliły na integrację wolontariuszy. Spotkanie to było możliwe dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Przywitowskiego z Bieżunia, który udzielił finansowego wsparcia, za co serdecznie dziękujemy.

DSC05125.JPGDSC05141.JPGDSC05143.JPGDSC05146.JPG

DSC05157.JPGIMG_0998.JPGIMG_1003.JPGThumbs.db