Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Aktualności z zakresu polityki społecznej

Obóz letni dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego p.n. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 26/2012 Starosty Żuromińskiego z dnia 25.05.2012r. ma za zadanie zakwalifikować na obóz letni, który odbędzie się w terminie od dnia 07.08.2012r. do dnia 21.08.2012r. w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin, woj. mazowieckie, grupę 43 osób (dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 8-15 lat ukończone w 2012 r.). Bezpośrednim realizatorem programu jest Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.

Starosta Żuromiński ustalił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Bądzynie

Opublikowano .

W dniu 01 lutego br , na wniosek Pani Dyrektor Marzeny Brydzińskiej, Starosta Żuromiński ustalił w drodze zarządzenia średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. Kwota ta wynosi 2 512 zł .Zarządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a zacznie obowiązywać od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

DZIEŃ DAWCY SZPIKU KOSTNEGO W ŻUROMINIE

Opublikowano .

W niedzielę, 11 grudnia 2011r., w godz. 10.00-16.00, w Przychodni Lekarskiej Panaceum NZOZ, pod patronatem honorowym Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz sześciu gmin powiatu, odbyła się wspólna akcja Fundacji DKMS Polska, żurominianina Marka Markowskiego i Tygodnika Ciechanowskiego (współorganizator, patron medialny). Dzięki współpracy z pielęgniarkami ... 

Zasady  Zasady  (1.07 MB)

szpik(1).JPGszpik(10).JPGszpik(11).JPGszpik(12).JPG

szpik(13).JPGszpik(14).JPGszpik(15).JPGszpik(16).JPG

szpik(17).JPGszpik(18).JPGszpik(19).JPGszpik(2).JPG

szpik(20).JPGszpik(21).JPGszpik(22).JPGszpik(23).JPG

szpik(24).JPGszpik(25).JPGszpik(26).JPGszpik(27).JPG

szpik(28).JPGszpik(29).JPGszpik(3).JPGszpik(30).JPG

szpik(31).JPGszpik(32).JPGszpik(33).JPGszpik(34).JPG

szpik(35).JPGszpik(36).JPGszpik(37).JPGszpik(4).JPG

szpik(5).JPGszpik(6).JPGszpik(7).JPGszpik(8).JPG

szpik(9).JPG

IDĄ ŚWIĘTA...

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie uprzejmie informuje, że z terenu Powiatu Żuromińskiego umieszczonych jest siedmioro dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie, Gostyninie i Płońsku. Mając na uwadze zbliżające się Święta Bożego Narodzenia chcielibyśmy każde z tych dzieci obdarować paczką świąteczną (zabawki, słodycze, książki, kosmetyki itp.). Aktualnie poza swoim domem rodzinnym przebywają 4 dziewczynki w wieku 16, 15, 13 i 8 lat i 3 chłopców w wieku 17, 16, 14 lat. Wdzięczni będziemy darczyńcom za zaangażowanie się w tę inicjatywę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 15 grudnia ze Specjalistycznym Poradnictwem Rodzinnym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul.Lidzbarska 27, tel.023/657-09-04.

Uczyńmy Święta radosnymi!

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

Warsztaty kompetencji społeczno-zawodowych

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach 1 – 7 października 2011 roku zrealizowało warsztaty kompetencji społeczno zawodowych –„warsztat wikliniarstwa”. W zajęciach tych brało udział 11 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie. Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pod adresem http://pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/33-warsztaty-kompetencji-spoeczno-zawodowych.html

Piknik integracyjny w Konopatach

Opublikowano .

W dniu 29 września 2011 roku w „Gościńcu Myśliwskim” w Konopatach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” zorganizowało piknik integracyjny dla uczestników projektu, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, rodzin zastępczych oraz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej. Więcej informacji oraz zdjęcia ze spotkania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.