Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Aktualności z zakresu polityki społecznej

Zbiórka żywności

Opublikowano .

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy z większą troską myślimy o drugim człowieku, w związku z tym jak co roku wolontariusze z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowali zbiórkę żywności w miejscowych sklepach. Tegoroczna zbiórka odbyła się dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Zielińskiego właściciela sklepów „Spiżarnia Samków” i kierownictwu „Polo Market”. W tym przedświątecznym zabieganiu społeczność lokalna okazała się, jak zwykle bardzo ofiarna. Z zebranych artykułów przygotowano 60 paczek dla rodzin potrzebujących z terenu Powiatu Żuromińskiego. Drobny gest czyni dobro, dzięki czemu przyczyniamy się do tego, by radość z przeżywania Świat Bożego Narodzenia gościła w naszych domach. Wszystkim darczyńcom, właścicielom sklepów oraz wolontariuszom z Centrum za okazaną pomoc i zorganizowanie zbiórki serdecznie dziękujemy.

Prośba o zorganizowanie paczek dla dzieci w domach dziecka

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie uprzejmie informuje, że z terenu Powiatu Żuromińskiego umieszczonych jest ośmioro dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie, Gostyninie, Płońsku i Dubience.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia bardzo chcielibyśmy każde z tych dzieci obdarować paczką świąteczną (zabawki, słodycze, książki, kosmetyki itp.- prosimy o nowe artykuły). Uprzejmie informujemy, że aktualnie poza swoim domem rodzinnym przebywa w Domach Dziecka 5 dziewczynek w wieku 17, 16, 14 i 9 lat i 3 chłopców w wieku 18, 17, 15 lat. Wdzięczni będziemy darczyńcom za zaangażowanie się w tę inicjatywę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do dnia 17 grudnia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, tel.023/657-09-04.

Uczyńmy Święta radosnymi!

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

DZIĘKUJĘ, NIE BIORĘ!

Opublikowano .

Jeśli coś Cię zaniepokoiło, czujesz, że problem narkotyków może dotyczyć Ciebie, lub bliskiej Ci osoby, zachęcamy Cię do szybkiej reakcji i szukania pomocy. Bez obaw i wstydu zgłoś się do nas. Nie oceniamy Cię – rozumiemy Twój problem, możemy i chcemy Ci pomóc.

Psychoterapeuta uzależnień dyżuruje w każdą środę od godziny 12:00 w Specjalistycznym Poradnictwie Rodzinnym ul.Lidzbarska 27, Żuromin, Tel 23/657-09-04. Umawiamy telefonicznie bądź osobiście.

Zapraszamy

4-dniowe warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych będących pod pieczą Centrum

Opublikowano .

W dniach 8-11 listopad 2012 r. w ramach projektu systemowego POKL pn. "Równe szanse" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowano 4-dniowe warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych będących pod pieczą Centrum. Zajęcia odbyły się w Hotelu "Miłomłyn Zdrój" na Mazurach. Więcej informacji oraz zdjęcia z warsztatów na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod adresem http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/50-4-dniowe-warsztaty-psychologiczne-dla-rodzin-zastpczych-bdcych-pod-piecz-centrum.html.

Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych w ramach projektu Równe Szanse

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach od 30 sierpnia do 8 września 2012 roku zorganizowało 10 dniowy wyjazd, w ramach którego przeprowadzono kurs komputerowy połączony z doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym oraz zabiegami rehabilitacyjnymi. W zajęciach tych uczestniczyło 10 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Więcej informacji na stronie  http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/45-wyjazd-do-radziejowic-w-ramach-projektu-rowne-szanse.html

Obóz letni dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego p.n. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 26/2012 Starosty Żuromińskiego z dnia 25.05.2012r. ma za zadanie zakwalifikować na obóz letni, który odbędzie się w terminie od dnia 07.08.2012r. do dnia 21.08.2012r. w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin, woj. mazowieckie, grupę 43 osób (dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 8-15 lat ukończone w 2012 r.). Bezpośrednim realizatorem programu jest Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.

Starosta Żuromiński ustalił średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Bądzynie

Opublikowano .

W dniu 01 lutego br , na wniosek Pani Dyrektor Marzeny Brydzińskiej, Starosta Żuromiński ustalił w drodze zarządzenia średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. Kwota ta wynosi 2 512 zł .Zarządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a zacznie obowiązywać od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.