Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Aktualności z zakresu polityki społecznej

II edycja Konkursu ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Opublikowano .

Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej informuje, że 6 marca 2013 r. została ogłoszona II edycja otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013.
Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.
Podmiotami, które mogą ubiegać się o dotację w ramach konkursu są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Więcej szczegółów w załączniku oraz na stronach www.mpips.gov.pl (tu znajduje się gemerator ASOS 2013) oraz www.pozytek.gov.pl.
Zapraszamy wszystkich uprawnionych do udziału w konkursie.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25 lutego  2 marca 2013 r.

Opublikowano .

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 25 lutego – 2 marca 2013r. W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. W tym roku w dniach 25 lutego – 2 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów. W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). W tym roku partnerzy projektu postanowili, iż z uwagi na nie wiktymizowanie osób zgłaszających się po informację do Ośrodków zasadnym jest zmiana nazwy Tygodnia na Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Paczki dla dzieci z domów dziecka od pracowników Starostwa Powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Żurominie przygotowali dla dzieci z terenu powiatu żuromińskiego (5 dziewczynek i 3 chłopców), które przebywają w domach dziecka, 8 paczek z upominkami i prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Akcję przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, które zwróciło się w tej sprawie do wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którym nie jest obcy los dzieci z naszego powiatu.

Zbiórka żywności

Opublikowano .

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy z większą troską myślimy o drugim człowieku, w związku z tym jak co roku wolontariusze z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowali zbiórkę żywności w miejscowych sklepach. Tegoroczna zbiórka odbyła się dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Zielińskiego właściciela sklepów „Spiżarnia Samków” i kierownictwu „Polo Market”. W tym przedświątecznym zabieganiu społeczność lokalna okazała się, jak zwykle bardzo ofiarna. Z zebranych artykułów przygotowano 60 paczek dla rodzin potrzebujących z terenu Powiatu Żuromińskiego. Drobny gest czyni dobro, dzięki czemu przyczyniamy się do tego, by radość z przeżywania Świat Bożego Narodzenia gościła w naszych domach. Wszystkim darczyńcom, właścicielom sklepów oraz wolontariuszom z Centrum za okazaną pomoc i zorganizowanie zbiórki serdecznie dziękujemy.

Prośba o zorganizowanie paczek dla dzieci w domach dziecka

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie uprzejmie informuje, że z terenu Powiatu Żuromińskiego umieszczonych jest ośmioro dzieci w Domach Dziecka w Kowalewie, Gostyninie, Płońsku i Dubience.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia bardzo chcielibyśmy każde z tych dzieci obdarować paczką świąteczną (zabawki, słodycze, książki, kosmetyki itp.- prosimy o nowe artykuły). Uprzejmie informujemy, że aktualnie poza swoim domem rodzinnym przebywa w Domach Dziecka 5 dziewczynek w wieku 17, 16, 14 i 9 lat i 3 chłopców w wieku 18, 17, 15 lat. Wdzięczni będziemy darczyńcom za zaangażowanie się w tę inicjatywę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do dnia 17 grudnia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, tel.023/657-09-04.

Uczyńmy Święta radosnymi!

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie

DZIĘKUJĘ, NIE BIORĘ!

Opublikowano .

Jeśli coś Cię zaniepokoiło, czujesz, że problem narkotyków może dotyczyć Ciebie, lub bliskiej Ci osoby, zachęcamy Cię do szybkiej reakcji i szukania pomocy. Bez obaw i wstydu zgłoś się do nas. Nie oceniamy Cię – rozumiemy Twój problem, możemy i chcemy Ci pomóc.

Psychoterapeuta uzależnień dyżuruje w każdą środę od godziny 12:00 w Specjalistycznym Poradnictwie Rodzinnym ul.Lidzbarska 27, Żuromin, Tel 23/657-09-04. Umawiamy telefonicznie bądź osobiście.

Zapraszamy

4-dniowe warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych będących pod pieczą Centrum

Opublikowano .

W dniach 8-11 listopad 2012 r. w ramach projektu systemowego POKL pn. "Równe szanse" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie zorganizowano 4-dniowe warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych będących pod pieczą Centrum. Zajęcia odbyły się w Hotelu "Miłomłyn Zdrój" na Mazurach. Więcej informacji oraz zdjęcia z warsztatów na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod adresem http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/50-4-dniowe-warsztaty-psychologiczne-dla-rodzin-zastpczych-bdcych-pod-piecz-centrum.html.

Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych w ramach projektu Równe Szanse

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach od 30 sierpnia do 8 września 2012 roku zorganizowało 10 dniowy wyjazd, w ramach którego przeprowadzono kurs komputerowy połączony z doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym oraz zabiegami rehabilitacyjnymi. W zajęciach tych uczestniczyło 10 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszego powiatu. Więcej informacji na stronie  http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/45-wyjazd-do-radziejowic-w-ramach-projektu-rowne-szanse.html