Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Ogłoszenia i informacje

Szpital Powiatowy w Żurominie otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu

Opublikowano .

W dniu 29 maja Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej, złożonych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/2.1/1/2011 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), trwającego od 31 sierpnia 2011 r. do 28 października 2011. Na 14 miejscu listy z wynikiem 80 % maksymalnej liczby punktów do zdobycia znalazł się wniosek złożony przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Projekt "Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SP ZZOZ w Żurominie", który otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% opiewa na kwotę całkowitą 3 217 526,50 zł (kwota dofinansowania to 2 712 602,02 zł). Lista rankingowa została opublikowana w dniu 1 czerwca 2012r.
e-max.it: your social media marketing partner