Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ogłoszenia i informacje

Informacja dot. planowanych naborów w ramach Działań 1.6 i 1.7 RPO WM

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że dnia 30 grudnia 2011 r. rozpoczną się nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” i Działania 1.7 „Promocja gospodarcza”. Konkursy mają formę otwartą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Dzialanie 1.6 Dzialanie 1.6 (32.57 KB)

Dzialanie 1.7 Dzialanie 1.7 (59.18 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner