Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ogłoszenia i informacje

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 11 lipca do 5 września 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie – ogłoszenie w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie 7.2.1 PO KL_pol Ogłoszenie o konkursie 7.2.1 PO KL_pol (221.28 KB)

Ogłoszenie o konkursie 7.2.1 PO KL_ang Ogłoszenie o konkursie 7.2.1 PO KL_ang (205.32 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner