Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Ogłoszenia i informacje

Priorytet VII PO KL - ogłoszenie konkursu

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 13 czerwca do 22 lipca 2011 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych - testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” na temat: „Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia (ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób)” – ogłoszenie w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VII_pol Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VII_pol (42.96 KB) 

Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VII_ang Ogloszenie na projekty innowacyjne Priorytet VII_ang (39.68 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner