Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Przebudowa drogi w Gminie Siemiątkowo

Opublikowano .

Zakończyły się prace na terenie Gminy Siemiątkowo, związane z realizacją zadań pn.

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 6+280,00 do km 7+760,00 wraz z mostem w km 6+464,00”

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława.

oraz

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 8+088,00 do km 8+750,00 w m. Krzeczanowo”

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski,  06-450 Glinojeck, Ul. Nadrzeczna 12.

Łączna długość przebudowanych odcinków drogi wyniosła 2,142 km, a wartość przebudowy drogi wraz z mostem po ostatecznych rozliczeniach – 1 948 779,60 zł. Zadania te wsparte zostały dofinansowaniem w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 976 589,00 zł oraz przy pomocy finansowej Gminy Siemiątkowo w wysokości 45 000,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2016r. oddano drogę do użytkowania. W uroczystości wzięli udział Członkowie Zarządu Powiatu, władze Gminy Siemiątkowo, przedstawiciele obu Firm – Wykonawców robót, Inspektorzy nadzoru, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie a także sołtysi wsi Krzeczanowo i Gutkowo.

Zdjęcia przed przebudową 

Krzeczanowo Most przed przebudowa 1Krzeczanowo Most przed przebudowa 2Krzeczanowo przed przebudowa 1Krzeczanowo przed przebudowa 2Krzeczanowo przed przebudowa 3Krzeczanowo przed przebudowa 4

Zdjęcia po przebudowie

Krzeczanowo Most po przebudowie 1Krzeczanowo Most po przebudowie 2Krzeczanowo Most po przebudowie 3Krzeczanowo po przebudowie 1Krzeczanowo po przebudowie 2Krzeczanowo po przebudowie 3Krzeczanowo po przebudowie 4

Odbiór inwestycji

Krzeczanowo 2016 odbior 1Krzeczanowo 2016 odbior 2Krzeczanowo 2016 odbior 3

e-max.it: your social media marketing partner