Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Wniosek na przebudowę drogi w m. Dębsk

Opublikowano .

W dniu 15 września 2016r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył u Wojewody Mazowieckiego wniosek na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi”.  Zadanie to zostało zgłoszone do wsparcia w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zakresem rzeczowym wniosek obejmuje przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oznakowaniem w m. Dębsk oraz odcinek pomiędzy Dębskiem a Nadratowem. Długość drogi do przebudowy wynosi 3 km. W przypadku objęcia niniejszego wniosku dofinansowaniem, realizacja inwestycji przewidziana jest na 2017.
e-max.it: your social media marketing partner