Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Przebudowa i remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lubowidz

Opublikowano .

1. Zakończyły się prace, związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Syberia – Mleczówka”. W dniu 5 września 2016r. dokonano technicznego odbioru niniejszej inwestycji, która w 50% została wsparta przez Samorząd Województwa w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania inwestycja ta zakresem objęła wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na łącznym odcinku 1,476 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi. Wartość zadania wyniosła 244 789,01 zł

2. Zakończono także roboty pn.  „Remont drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy – granica powiatu”. Zadnie to objęło remont istniejącej nawierzchni na odcinku o długości ok. 1,6 km. Wartość zadania wyniosła – 261 936,76 zł.

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława.  Zadania te wsparte zostały także środkami Gminy Lubowidz w ramach pomocy finansowej – w wysokości 150 000,00 zł 

Przebudowa 4613W Syberia - Mleczowka 2016 1Przebudowa 4613W Syberia - Mleczowka 2016 5Przebudowa 4613W Syberia - Mleczowka 2016 6

Odcinek drogi Syberia – Mleczówka po przebudowie

Remont 4613W - Kipichy 2016 2

Odcinek Kipichy-granica powiatu po przebudowie

Remont 4613W - Syberia 2016 4

Remont odcinka w miejscowości Syberia – po przebudowie

e-max.it: your social media marketing partner