Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej w m. Krzeczanowo

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 8 sierpnia 2016r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 8+088,00 do km 8+750,00 w m. Krzeczanowo" z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "WAPNOPOL" Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Wartość inwestycji wynosi: 891 015,69 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 20.10.2016r.

Umowa Krzeczanowo 1Umowa Krzeczanowo 2

e-max.it: your social media marketing partner