Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Termomodernizacja budynku przy ulicy Olszewskiej w Żurominie zakończona

Opublikowano .

Na ulicy Olszewskiej 9/11 zakończył się I etap inwestycji pn: "Termomodernizacja Zespołu Budynków Biurowych z częścią mieszkalną w zakresie segmentu B i C wraz z wykonaniem nowego wejścia, parkingu oraz remontu pomieszczeń biurowych".

IMG 9075IMG 9076IMG 9078IMG 9079IMG 9080IMG 9081IMG 9082IMG 9084

W dniu 12 maja 2016 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie II etapu inwestycji tj. remontu pomieszczeń biurowych, remontu instalacji centralnego ogrzewania, wymiany instalacji elektrycznej oraz wykonania sieci elektryczno-logicznej, zintegrowanej instalacji alarmowej i sygnalizacji ppoż oraz instalacji telefonicznej na cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 377.076,76zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 76/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Wykonawcą jest firma PHU TYMBUD  Wojciech Szwech, Maszewo Duże ul. Dębowa 37, 09-400 Płock -wykonawca  I etapu. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 20.09.2016 r.

W tym czasie będzie realizowany również III etap inwestycji - zagospodarowanie terenu. Celem inwestycji jest dostosowanie budynku na ul. Olszewskiej 9/11 do przeniesienia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie. Planowany termin przeniesienia – IV kwartał br.

e-max.it: your social media marketing partner