Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Przebudowa dróg powiatowych w m. Sarnowo zakończona

Opublikowano .

W dniu 25 września 2014r. dokonano technicznego odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Sarnowo i Nowa Wieś i nr 4603W Sarnowo – Zalesie w m. Sarnowo”. Prace w terenie wykonywała Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za cenę brutto w wysokości: 437 536,04 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 04/100). Inwestycja ta uzyskała pomoc finansową Gminy Kuczbork – Osada w wysokości 250 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Sarnowo 2014 a 2Sarnowo 2014 a 3Sarnowo 2014 a 4Sarnowo 2014 a 7

e-max.it: your social media marketing partner