Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy na remont dróg powiatowych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 14 marca 2014r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: Remont dróg powiatowych: m.in.

  1. 4601W Nowa Wieś – Działdowo w m. Łążek
  2. 4640W Bieżuń- Szreńsk –Mława w m. Karniszyn
  3. 4613W od drogi 541 Brudnice-Sinogóra-Kipichy w m.Syberia

 z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI”S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana  Roweckiego ,, Grota”8  za  cenę w wysokości 86.539,73 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 73/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.07.2014r. 

e-max.it: your social media marketing partner