Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Inicjatywa projektu szkolenia zawodowego

Opublikowano .

Firma Kancelarię BKK Beata Krasińska z siedzibą w Sierpcu zwróciła się do Zarządu Powiatu Żuromińskiego z inicjatywą przystąpienia Powiatu Żuromińskiego w charakterze partnera do projektu konkursowego pod nazwą „Mój zawód moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2. Celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. W ramach projektu przewiduje się szkolenia zawodowe: technik handlowiec, technik  sprzedawca oraz dodatkowo szkolenia z zakresu  rozwoju kariery zawodowej, doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologiczno-doradczego, j. angielskiego,  matematyki. Ponadto w ramach projektu placówka zostanie doposażona w sprzęt oraz nowoczesne materiały dydaktyczne.

Planuje się aby projekt był realizowany w okresie od  01.08.2014r. do 31.08.2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. Wartość realizacji projektu wyniosłaby 169 213,00 zł.
e-max.it: your social media marketing partner