uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Przebudowa drogi powiatowej w Sadłowie zakończona

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja inwestycji pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo”. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A., 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, która wykonała prace za łączną  cenę brutto w wysokości: 365 441,55 zł: (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 55/100). Zadanie zostało wsparte środkami pochodzącymi z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwocie 86 100,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

DSCN2749DSCN2753

e-max.it: your social media marketing partner