kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy „Malowanie pomieszczeń wewnętrznych (biurowych i komunikacyjnych) budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 08 października 2013 r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: „Malowanie pomieszczeń wewnętrznych (biurowych i komunikacyjnych) budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie” z firmą ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Roman Aftański, Czerniewo 34, 09-451 Radzanowo, za  cenę brutto w wysokości: 28.208,68 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiem złotych 68/100).
e-max.it: your social media marketing partner