uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy „Malowanie pomieszczeń wewnętrznych (biurowych i komunikacyjnych) budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 08 października 2013 r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: „Malowanie pomieszczeń wewnętrznych (biurowych i komunikacyjnych) budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie” z firmą ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Roman Aftański, Czerniewo 34, 09-451 Radzanowo, za  cenę brutto w wysokości: 28.208,68 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiem złotych 68/100).
e-max.it: your social media marketing partner