uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Umowa na remonty dróg powiatowych podpisana

Opublikowano .

Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie w dniu 17 maja 2013r. podpisał umowę na  wykonanie zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowych; nr 4613W Syberia-Kipichy na odcinku 300,00mb, 4610W Zieluń-Wronka na odcinku 500,00 mb, nr 4601W Łążek - Działdowo na odcinku 400,00 mb, nr 4630W Dębsk- Nadratowo na odcinku 300,00 mb , nr 3014W Gradzanowo-Krzeczanowo na odcinku 300,00 mb oraz nr 4625W Strzeszewo-Bieżuń na odcinku 400 mb” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8 za  cenę brutto w wysokości: 347 475,00zł słownie: (trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych ). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2013r.
e-max.it: your social media marketing partner