uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Powiat żuromiński występuje po kolejne środki finansowe

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego wystapił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł zakupu ciągnika rolniczego do realizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej - technik rolnik oraz technik agrobiznesu.
e-max.it: your social media marketing partner