uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy na ubezpieczenie mienia i OC Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 30.04.2013r. podpisał umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: ,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Żuromińskiego w okresie od 28.04.2013 do 27.04.2016” z firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Spółka Akcyjna, Oddział Pion Klienta Masowego, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa za cenę brutto w wysokości: 242.879,00zł: (dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

e-max.it: your social media marketing partner