uromin 2022 styczeń

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Inwestycje powiatu

Wnioski o przyznanie środków na dofinansowanie programów Powiatowego Urzędu Pracy

Opublikowano .

Starosta Żuromiński w dniu 16 kwietnia 2013r. skierował do Ministra Pracy i Polityki Społecznej dwa wnioski o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie dwóch programów specjalnych, które realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie tj.:
  • Młodzi Aktywni 2013 - skierowanego do osób poniżej 30-go roku życia - wnioskowana kwota - 231 000 zł
  • Rodzice idą do pracy - skierowanego do bezrobotnych rodziców, posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat - wnioskowana kwota - 88 100 zł
e-max.it: your social media marketing partner