Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Dodatkowe środki na przebudowę drogi powiatowej Żuromin-Wiadrowo oraz dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Opublikowano .

Zarząd Powiatu pozyskał dodatkowe środki finansowe:

- z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000,00 zł, w ramach wniosku o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, których dysponentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin – Osówka od km 0+310,00 do km 2+036,86” (odcinek Żuromin – Wiadrowo). Zadanie to realizowane jest także w ramach pomocy finansowej Gminy i Miasta Żuromin – 500 000,00 zł oraz firmy „Żuromin sp. z o.o.” – 850 000,00 zł. Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06 – 500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 8, która realizuje zadanie za cenę brutto w wysokości: 1 800 178,19zł: (słownie: jeden milion osiemset tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 19/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 14.09.2012r.

- z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 27 569 zł dla ZSP w Zielonej na zakup pomocy dydaktycznych tj. 10 komputerów wraz z oprogramowaniem oraz projektorem multimedialnym.

e-max.it: your social media marketing partner